Tác giả: và quyển The Anthropocene Reviewed được nhiều người đọc đánh giá là là một trong những tác phẩm hay và đáng đọc nhất. Nó như lưu lại mãi trong ký ức của người đã từng đọc qua nó!</p

Để lại thông tin đặt sách