Tiểu thuyết

Hoa vẫn nở mỗi ngày là câu chuyện xoay quanh nhân vật Violette Toussaint – người phụ nữ trung tuần sống mà như đã chết.
Trăm Năm Cô Đơn là lời kêu gọi mọi người hãy sống đúng bản chất người – tổng hòa các mối quan hệ xã hội – của mình.
Sau này là câu chuyện xoay quanh một cậu bé có năng lực siêu nhiên. Năng lực ấy, có thể vừa là một điều kỳ diệu, vừa là một lời nguyền rủa.

Để lại thông tin đặt sách