Nuôi dạy con

Cha Voi là phương pháp nuôi dạy con mà tác giả Trương Nguyện Thành đã áp dụng vào chính cuộc sống và cách nuôi dạy con của mình.
Bộ sách ‘Chọn thành nhân – Chạm thành công’ giúp trẻ phát triển toàn diện về trí tuệ, cảm xúc và hình thành những phẩm chất tốt đẹp.
Giáo dục não phải – Tương lai cho con bạn đem đến triết lý giáo dục lành mạnh, nhân văn, coi trọng và tôn vinh trẻ em.
Cuốn sách này sẽ giúp bạn có thể kỷ luật trẻ theo hướng đề cao mối quan hệ và sự tôn trọng, bớt rắc rối và tranh cãi.
“Mỗi đứa trẻ đều mang hạt giống thiên tài – đừng để tuổi thơ của con trôi qua vô ích.”

Để lại thông tin đặt sách