Kinh tế|Phát triển bản thân

Một Đời Thương Thuyết là cuốn sách được viết từ trải nghiệm của một người đã có nhiều tháng năm chinh chiến trên lĩnh vực đàm phán.
22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing là cuốn sách cung cấp những kiến thức vô cùng thực tế và hữu ích cho người làm trong ngành marketing.
Cuốn sách này trình bày sáu bước cơ bản cần thiết để áp dụng các hoạt động Kaizen thực tiễn vào tổ chức của bạn.

Để lại thông tin đặt sách