Khoa học công nghệ

Cuốn sách cung cấp các chiến lược, công cụ và kỹ năng cần thiết để tạo ra chiến dịch quảng cáo Google hiệu quả, tăng doanh thu và xây dựng thương hiệu.
Lòng khát khao khám phá luôn là động lực cho trí sáng tạo của con người trong mọi lĩnh vực không chỉ trong khoa học.
Lược sử thời gian được xem là cuốn sách nổi tiếng và phổ biến nhất về vũ trụ học của Stephen Hawking, liên tục được nằm trong danh mục sách bán chạy nhất của các tạp chí nổi tiếng thế giới.

Để lại thông tin đặt sách