Đầu tư|Kinh tế

Dạy Con Làm Giàu Tập 12 là lời tiên tri của người cha giàu sẽ dạy những kỹ năng tài chính cần thiết để chuẩn bị cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra.
Nhà đầu tư thông minh hướng độc giả đến một hành trình mà ngoài tài chính và sự hiểu biết về thị trường thì còn những nguyên tắc để có thể chiến thắng cảm xúc.

Để lại thông tin đặt sách