Mãi đến khi kết hôn cùng một nhà điểu học, chuyển đến Florida, cô mới quay lại công việc sáng tác. Với vốn hiểu biết sâu sắc về sinh thái học, Glendy Vanderah đã mang vẻ đẹp thiên nhiên vào từng tác phẩm của mình. Những trang sách do cô chấp bút cũng có nhiều phân đoạn miêu tả chi tiết và tỉ mỉ cách các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu.