Bản sao của Thiết kế không tên (26)

Đối thoại với Thượng Đế – Tác gải: Neale Donald Walsch

Đối thoại với Thượng Đế của Neale Donald Walsch, đề cập hầu hết, nếu không phải tất cả, các câu hỏi mà chúng ta vẫn luôn đặt ra.

Nhà phát hành: Nhã Nam
Lĩnh vực sách: Tâm linh

Giới thiệu về Đối thoại với Thượng Đế - Tác gải: Neale Donald Walsch

Cuốn sách Đối thoại với Thượng Đế đề cập hầu hết, nếu không phải tất cả, các câu hỏi mà chúng ta vẫn luôn đặt ra về cuộc sống và tình yêu, mục đích và chức năng, con người và các mối quan hệ, thiện và ác, mặc cảm và tội lỗi, tha thứ và cứu độ, đường đưa đến Thượng đế cũng như lối vào hoả ngục… tất tần tật mọi thứ. Nó cũng bàn đến các đề tài tính dục, quyền lực, tiền bạc, chuyện con cái, hôn nhân, ly dị, về sự nghiệp, sức khoẻ, về đời sau, đời trước… về mọi thứ.

Nó phân tích chiến tranh và hoà bình, biết và không biết, cho và nhận, vui và buồn. Nó xem xét cái cụ thể và trừu tượng, hữu hình và vô hình, chân lý và phi chân lý.

Hình ảnh

Mục lục quyển sách Đối thoại với Thượng Đế - Tác gải: Neale Donald Walsch

Đang cập nhật

Tác giả của cuốn sách Đối thoại với Thượng Đế - Tác gải: Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch (sinh ngày 10/09/1943) là tác giả người Mỹ, nổi tiếng với seri sách Đối thoại với Thượng Đế. Chín cuốn sách trong bộ sách này gồm: Conversations With God (cuốn 1- 3), Friendship with God, Communion with God, The New Revelations, Tomorrow's God, What God Wants and Home with God: In a Life That Never Ends. Ông cũng được biết đến như một diễn viên, nhà viết kịch và là một diễn giả nổi tiếng.

Mô tả & tóm tắt

Nội dung của quyển sách Đối Thoại Với Thượng ĐếReview Đối Thoại Với Thượng Đế: Hỏi xoáy đáp xoay về cuộc đời - BlogAnChoi. Bạn đang bối rối với những câu hỏi xoáy sâu về nhân tình thế thái nhưng không trả lời được? Hãy để phần “đáp xoay” trong tựa sách Đối Thoại Với Thượng Đế. ội dung của quyển sách Đối Thoại Với Thượng Đế thứ nhất chủ yếu bàn về các khía cạnh của cá nhân, những vấn đề mà mỗi người thường đối mặt trong cuộc sống. Nó có thể là những câu hỏi muôn thuở như: Thượng đế truyền đạt thông điệp cho tôi bằng cách nào? Mục đích của cuộc đời là gì? Thiên đàng và hỏa ngục khác nhau như thế nào?… và hầu như mọi thành tố quan trọng trong cuộc đời đều được bàn luận thấu đáo trong tác phẩm. https://bloganchoi.com/review-doi-thoai-voi-thuong-de-hoi-xoay-dap-xoay-ve-cuoc-doi/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Review Đối Thoại Với Thượng Đế: Hỏi xoáy đáp xoay về cuộc đời - BlogAnChoi. Bạn đang bối rối với những câu hỏi xoáy sâu về nhân tình thế thái nhưng không trả lời được? Hãy để phần “đáp xoay” trong tựa sách Đối Thoại Với Thượng Đế. ội dung của quyển sách Đối Thoại Với Thượng Đế thứ nhất chủ yếu bàn về các khía cạnh của cá nhân, những vấn đề mà mỗi người thường đối mặt trong cuộc sống. Nó có thể là những câu hỏi muôn thuở như: Thượng đế truyền đạt thông điệp cho tôi bằng cách nào? Mục đích của cuộc đời là gì? Thiên đàng và hỏa ngục khác nhau như thế nào?… và hầu như mọi thành tố quan trọng trong cuộc đời đều được bàn luận thấu đáo trong tác phẩm. https://bloganchoi.com/review-doi-thoai-voi-thuong-de-hoi-xoay-dap-xoay-ve-cuoc-doi/Review Đối Thoại Với Thượng Đế: Hỏi xoáy đáp xoay về cuộc đời - BlogAnChoi. Bạn đang bối rối với những câu hỏi xoáy sâu về nhân tình thế thái nhưng không trả lời được? Hãy để phần “đáp xoay” trong tựa sách Đối Thoại Với Thượng Đế. ội dung của quyển sách Đối Thoại Với Thượng Đế thứ nhất chủ yếu bàn về các khía cạnh của cá nhân, những vấn đề mà mỗi người thường đối mặt trong cuộc sống. Nó có thể là những câu hỏi muôn thuở như: Thượng đế truyền đạt thông điệp cho tôi bằng cách nào? Mục đích của cuộc đời là gì? Thiên đàng và hỏa ngục khác nhau như thế nào?… và hầu như mọi thành tố quan trọng trong cuộc đời đều được bàn luận thấu đáo trong tác phẩm. https://blogsachhay.net/ thứ nhất chủ yếu bàn về các khía cạnh của cá nhân, những vấn đề mà mỗi người thường đối mặt trong cuộc sống. Nó có thể là những câu hỏi muôn thuở như: Thượng đế truyền đạt thông điệp cho tôi bằng cách nào? Mục đích của cuộc đời là gì? Thiên đàng và hỏa ngục khác nhau như thế nào?… và hầu như mọi thành tố quan trọng trong cuộc đời đều được bàn luận thấu đáo trong tác phẩm.

Bố cục của cuốn sách được sắp xếp như một cuộc đối thoại. Một bên hỏi, một bên trả lời. Cuộc nói chuyện thú vị này được chia ra làm 14 phần. Có những phần là cuộc thảo luận sôi nổi của chính tác giả và Thượng đế, kéo dài trong nhiều trang và nội dung rất thâm thúy. Đôi lúc có những phần chỉ đơn giản là một lời biểu lộ cảm xúc của tác giả với trải nghiệm siêu linh nàyReview Đối Thoại Với Thượng Đế: Hỏi xoáy đáp xoay về cuộc đời - BlogAnChoi. Bạn đang bối rối với những câu hỏi xoáy sâu về nhân tình thế thái nhưng không trả lời được? Hãy để phần “đáp xoay” trong tựa sách Đối Thoại Với Thượng Đế. Bố cục của cuốn sách được sắp xếp như một cuộc đối thoại. Một bên hỏi, một bên trả lời. Cuộc nói chuyện thú vị này được chia ra làm 14 phần. Có những phần là cuộc thảo luận sôi nổi của chính tác giả và Thượng đế, kéo dài trong nhiều trang và nội dung rất thâm thúy. Đôi lúc có những phần chỉ đơn giản là một lời biểu lộ cảm xúc của tác giả với trải nghiệm siêu linh này.Dù được chia làm 14 phần nhưng cuộc trò chuyện trong mỗi phần đó không diễn ra quanh một đề tài nhất định mà thay đổi linh hoạt. Do đó, tác phẩm này giống như một cuốn giáo trình không có đề mục; tuy khó theo dõi nhưng nó thể hiện rất tốt cách chúng ta suy nghĩ về mọi thứ – lúc nào cũng lộn xộn và khó mà kiểm soát. https://bloganchoi.com/review-doi-thoai-voi-thuong-de-hoi-xoay-dap-xoay-ve-cuoc-doi/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Review Đối Thoại Với Thượng Đế: Hỏi xoáy đáp xoay về cuộc đời - BlogAnChoi. Bạn đang bối rối với những câu hỏi xoáy sâu về nhân tình thế thái nhưng không trả lời được? Hãy để phần “đáp xoay” trong tựa sách Đối Thoại Với Thượng Đế. Bố cục của cuốn sách được sắp xếp như một cuộc đối thoại. Một bên hỏi, một bên trả lời. Cuộc nói chuyện thú vị này được chia ra làm 14 phần. Có những phần là cuộc thảo luận sôi nổi của chính tác giả và Thượng đế, kéo dài trong nhiều trang và nội dung rất thâm thúy. Đôi lúc có những phần chỉ đơn giản là một lời biểu lộ cảm xúc của tác giả với trải nghiệm siêu linh này.Dù được chia làm 14 phần nhưng cuộc trò chuyện trong mỗi phần đó không diễn ra quanh một đề tài nhất định mà thay đổi linh hoạt. Do đó, tác phẩm này giống như một cuốn giáo trình không có đề mục; tuy khó theo dõi nhưng nó thể hiện rất tốt cách chúng ta suy nghĩ về mọi thứ – lúc nào cũng lộn xộn và khó mà kiểm soát. https://bloganchoi.com/review-doi-thoai-voi-thuong-de-hoi-xoay-dap-xoay-ve-cuoc-doi/.

Dù được chia làm 14 phần nhưng cuộc trò chuyện trong mỗi phần đó không diễn ra quanh một đềReview Đối Thoại Với Thượng Đế: Hỏi xoáy đáp xoay về cuộc đời - BlogAnChoi. Bạn đang bối rối với những câu hỏi xoáy sâu về nhân tình thế thái nhưng không trả lời được? Hãy để phần “đáp xoay” trong tựa sách Đối Thoại Với Thượng Đế. Bố cục của cuốn sách được sắp xếp như một cuộc đối thoại. Một bên hỏi, một bên trả lời. Cuộc nói chuyện thú vị này được chia ra làm 14 phần. Có những phần là cuộc thảo luận sôi nổi của chính tác giả và Thượng đế, kéo dài trong nhiều trang và nội dung rất thâm thúy. Đôi lúc có những phần chỉ đơn giản là một lời biểu lộ cảm xúc của tác giả với trải nghiệm siêu linh này.Dù được chia làm 14 phần nhưng cuộc trò chuyện trong mỗi phần đó không diễn ra quanh một đề tài nhất định mà thay đổi linh hoạt. Do đó, tác phẩm này giống như một cuốn giáo trình không có đề mục; tuy khó theo dõi nhưng nó thể hiện rất tốt cách chúng ta suy nghĩ về mọi thứ – lúc nào cũng lộn xộn và khó mà kiểm soát. https://blogsachhay.net/ tài nhất định mà thay đổi linh hoạt. Do đó, tác phẩm này giống như một cuốn giáo trình không có đề mục; tuy khó theo dõi nhưng nó thể hiện rất tốt cách chúng ta suy nghĩ về mọi thứ – lúc nào cũng lộn xộn và khó mà kiểm soát.

Video Review Đối thoại với Thượng Đế - Tác gải: Neale Donald Walsch

Audio sách nói Đối thoại với Thượng Đế - Tác gải: Neale Donald Walsch có bản quyền sẽ được chúng tôi cập nhập trong tương lai

Đối thoại với Thượng Đế - Tác gải: Neale Donald Walsch pdf - Bản mô tả đọc thử

Đang cập nhật

Đánh giá & review của người đọc

Đối thoại với thượng đế là cuốn sách viết cho tất cả mọi người, bất kể bạn theo đạo Thiên Chúa, đạo Phật, độc thần hay vô thần. Chỉ cần bạn là người đang trăn trở trước những suy tư về cuộc sống, về nỗi đau và sự ràng buộc, bạn có thể tìm đến quyển sách này như một người học trò sẵn sàng đón nhận những điều mới. Ngược lại nếu như bạn tìm đến quyển sách này với một quan điểm cố chấp thì điều đó chỉ khiến bạn thêm đau đầu thôi.Review Đối Thoại Với Thượng Đế: Hỏi xoáy đáp xoay về cuộc đời - BlogAnChoi. Bạn đang bối rối với những câu hỏi xoáy sâu về nhân tình thế thái nhưng không trả lời được? Hãy để phần “đáp xoay” trong tựa sách Đối Thoại Với Thượng Đế. Quyển sách này viết cho tất cả mọi người, bất kể bạn theo đạo Thiên Chúa, đạo Phật, độc thần hay vô thần. Chỉ cần bạn là người đang trăn trở trước những suy tư về cuộc sống, về nỗi đau và sự ràng buộc, bạn có thể tìm đến quyển sách này như một người học trò sẵn sàng đón nhận những điều mới. Ngược lại nếu như bạn tìm đến quyển sách này với một quan điểm cố chấp thì điều đó chỉ khiến bạn thêm đau đầu thôi. https://bloganchoi.com/review-doi-thoai-voi-thuong-de-hoi-xoay-dap-xoay-ve-cuoc-doi/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Review Đối Thoại Với Thượng Đế: Hỏi xoáy đáp xoay về cuộc đời - BlogAnChoi. Bạn đang bối rối với những câu hỏi xoáy sâu về nhân tình thế thái nhưng không trả lời được? Hãy để phần “đáp xoay” trong tựa sách Đối Thoại Với Thượng Đế. Quyển sách này viết cho tất cả mọi người, bất kể bạn theo đạo Thiên Chúa, đạo Phật, độc thần hay vô thần. Chỉ cần bạn là người đang trăn trở trước những suy tư về cuộc sống, về nỗi đau và sự ràng buộc, bạn có thể tìm đến quyển sách này như một người học trò sẵn sàng đón nhận những điều mới. Ngược lại nếu như bạn tìm đến quyển sách này với một quan điểm cố chấp thì điều đó chỉ khiến bạn thêm đau đầu thôi. https://bloganchoi.com/review-doi-thoai-voi-thuong-de-hoi-xoay-dap-xoay-ve-cuoc-doi/

ATP Book hân hạnh giới thiệu những cuốn sách hay đến bạn đọc. Để mua sách, hãy để lại thông tin bên dưới!
98.000 đ
93.100 đ(-5%)

Xem thêm các sách đang bán chạy

Empire of Pain: The Secret History of the Sackler Dynasty là quyển sách rất đáng để đọc nếu bạn yêu thích Y tế, chính trị. Quyển sách này được các nhà xuất bản cho ra mắt vào những năm 2021 và đã trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của thế giới Sách điều tra.
Crying in H Mart: A Memoir là một trong những quyển sách hay và nổi tiếng về chủ đề Gia đình, cá nhân. Quyển sách này được xuất bản lần đầu vào năm 2021 và đã nhanh chóng thu hút rất nhiều người đọc trên toàn thế giới Hồi ký.
Bewilderment là quyển sách rất hay về chủ đề Khoa học viễn tưởng, tâm lý. Quyển sách này được xuất bản lần đầu vào năm 2021 và đã trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của thế giới Tiểu thuyết.
Beautiful World, Where Are You là quyển sách rất nổi tiếng về chủ đề Tình yêu, tâm lý. Quyển sách này được xuất bản lần đầu vào năm 2021 và đã trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của thế giới Tiểu thuyết.
A Slow Fire Burning là một quyển sách rất hay và nổi tiếngtrong lĩnh vực Tâm lý tội phạm, ly kỳ. Quyển sách này được xuất bản lần đầu vào năm 2021 và đã trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của thế giới Tiểu thuyết.
Ra Bờ Suối Ngắm Hoa Kèn Hồng với nhiều nhân vật chính là những con vật ngộ nghĩnh, được mô tả sống động dưới ngòi bút của nhà văn xứ Quãng.

Để lại thông tin đặt sách