Tuy còn xa lạ với độc giả Việt Nam nhưng trên văn đàn thế giới Richard Adams lại là một gương mặt quen thuộc. Ông sinh vào tháng 5 năm 1920 phía bắc Hamsphire, Anh và trải qua một thời tuổi thơ gắn bó thân thuộc với điều kiện tự nhiên nơi đây.
Richard Adams đã từng phục vụ cho Quân đội Anh trong Thế chiến thứ II, về sau học đại học rồi tham gia Cơ quan dân sự. Đến tận hai năm sau, ông mới chính thức trở thành tác giả toàn thời gian.